close
Felnőttoktatásra jelentkezés
online 2017/2018. tanév
Köszöntjük a Békéscsabai Szakképzési Centrum Felnőttoktatásán
Válasszon több képzésünk közül, és adja le jelentkezését most online, a jelentkezem gombra kattintva.
A *-al megjelölt szakképzések hiányszakmákat jelölnek.
A választott szakképzés neve (1. helyen): Jelöljön meg akár több képzést is. Amennyiben az 1. helyen megjelölt képzés bármilyen okból kifolyólag (pl. kevés létszám) nem indulna el, úgy az azt követő 2. helyen megjelölt képzést vesszük figyelembe, egészen a 4. helyen megjelölt képzésig.

Tájékoztató a felnőttoktatásról
A választott szakképzés neve (2. helyen):
A választott szakképzés neve (3. helyen):
A választott szakképzés neve (4. helyen):
Jelentkező neve:
Jelentkező születési helye és ideje:
Jelentkező anyja neve:
Jelentkező tanulói azonosítószáma:
Jelentkező mobil száma:
Jelentkező e-mail címe:
Ha van szakképesítése, annak megnevezése:
További információ: felnottoktatas@bszc.hu, Tel.: +36 70 199 20 01
Állásajánlatok

Békéscsabai Szakképzési Centrum

Képzési Információk

2015.11.09.

Képzés keresés:
Tagintézményben:
Iskolai előképzettség:
Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
(5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.)
gepeszeti@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Gépipari automatizálási technikus
Fejlesztő technikus, gépipar
Gépipari mérnökasszisztens
Gépkenési technikus
Gépszerelő technikus
Gépszerkesztő technikus
Szerszám- és készülékszerkesztő technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.
Gépipari automatizálási technikus
Gépszerelő technikus
54 481 01 CAD-CAM informatikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit
Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket
Műszaki ismereteket alkalmaz
CNC vezérlésű szerszámgépet kezel
CAD feladatokat végez
CAM feladatokat végez
Üzembe helyezést, bővítést végez
Kivitelező rajzoló
Műszaki rajzoló
Számítógépes műszaki rajzoló
Számítógépes tervrajzoló
Szerkesztőrajzoló
Számítógéphálózat-üzemeltető
Adatbázis asszisztens
PC-támogató
Rendszeradminisztrátor
Számítógép programozó asszisztens
Számítógép ügyeletes
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes műszaki technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó
54 481 04 Informatikai rendszergazda
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.
Számítógép telepítő
Számítógép-szerelő
Számítógép kezelő/operátor
Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
Alkalmazás adminisztrátor
Szoftvertelepítő
Informatikai rendszergazda
Hálózatüzemeltető
Webmester
Adatbázis adminisztrátor
54 481 05 Műszaki informatikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.
Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása.
Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas.
Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében.
A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket.
Feladat közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése.
Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, ami magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes műszaki technikus
Számítógépes
rendszerkarbantartó
Hálózati támogatást nyújtó
technikus
Informatikai hálózattelepítő
és -üzemeltető
Rendszerfelügyelő informatikus
Rendszertelepítő
Számítástechnikai
rendszerüzemeltető
Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
(5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.)
kemeny@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
54 525 02 Autószerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.
Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző
Autótechnikus
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása
Logisztikai ügyintéző
Anyag logisztikus
54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A szállítmányozási ügyintéző feladata kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
Árufuvarozói ügyintéző
Fuvarozási ügyintéző
Gépjármű diszpécser
Gépjármű-előadó
Gépjárműforgalmi koordinátor
Szállítási adminisztrátor
Szállítmányozási adminisztrátor
Szállítmányozási ügyintéző
Taxidiszpécser
Fuvarbonyolító
Fuvarszervező
55 525 01 Autótechnikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: autószerelő vagy autóelektronikai műszerész

Az autótechnikus a közúti járművek – gépjárművek és pótkocsik – rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.
Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Autóvillamossági szerelő
Gépjárműriasztó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző
Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.)
kos@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
34 582 01 Ács
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése.
Állványozó
Állványszerelő
Csőállványozó
Dúcolat készítő
Építményzsaluzat-szerelő
Faállványozó
Fatetőszerkezet-gyártó
Fedélszerkezet-készítő
Födémzsaluzó
Magasépítési ács-állványozó
Zsaluzó
Zsaluzóács
Tetőfedő
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.
Csőradiátor mázoló
Építőipari festő
Épületfestő, mázoló
Faszerkezet mázoló
Szobafestő
Tapétázó (falkárpitozó)
Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
34 582 14 Kőműves (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A kőműves feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása
Betonozó
Díszítő kőműves
Építményvakoló kőműves
Épületfalazó kőműves
Falazó kőműves
Karbantartó kőműves
Kéményépítő kőműves
Vakoló kőműves
Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező
Gépi vakoló
Műemléki helyreállító
34 582 13 Burkoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A burkoló feladata kültéri és beltéri felületek burkolása
Klinkertégla lerakó
Díszítő mozaikos
Díszítőmozaik-burkoló
Járdakövező
Járdaszegély kövező
Kőlapburkoló
Térburkoló
Hidegfal- és padlóburkoló
Hidegburkoló
Homlokzatburkoló
Járólapozó
Burkoló kőműves
Díszburkoló
Épületburkoló
34 582 10 Szárazépítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A szárazépítő feladata a szerelt belső szerkezetek, szerelt aljzatok valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borítások elkészítése, javítása és bontása.
Egyéb építési, szakipari foglalkozások
34 543 02 Asztalos (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.
Általános asztalos
Beépített bútor helyszíni szerelője
Beépítettbútor-készítő
Bútorgyártó
Bútorjavító
Díszlet-asztalos
Egyedibútor-készítő
Ablakgyártó
Ablakkeret-készítő
Ablakszerelő
Ajtótokkészítő
Épületasztalos
Épület-karbantartó asztalos
Faburkolat-felrakó
Nyílászáró beépítő
Nyílászáró gyártó asztalos
Parkettakészítő
Műbútorasztalos
34 542 05 Kárpitos
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Kárpitozott bútorok, szerkezetek kialakítása, az igényeknek megfelelő párnázatok készítése hagyományos, korszerű technológiával és anyagokkal. Kárpitozott bútorok, termékek szakszerű javítása, járművek kárpitozása.
Ajtóbevonó kárpitos
Bútorkárpitos
Díszítőkárpitos
Hajókárpitos
Járműkárpitos
Kárpitos párnatömő
Kárpitos stílszabász
Ülő-és fekvőbútor-kárpitos
Vagonkárpitos
34 542 06 Női szabó (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.
Nőiruha-készítő
Női szabó
Lakástextil-készítő
Ruhakészítő
Mérték utáni szabó
Átalakító szabó
Készruhavarró
34 542 04 Férfi szabó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes férfiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.
Férfiruha-készítő
Lakástextil-készítő
Ruhakészítő
Mérték utáni szabó
Átalakító szabó
Készruhavarró
34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A fehérnemű-készítő és kötöttáru-összeállító feladata: kötött-hurkolt technológiával készült kelméből alsó és felső ruházat készítése minden korosztály számára.
Fűző és melltartókészítő
Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő
Lakástextil-készítő
Fehérneművarró
Tervező-modellező szabász
Textilszabász
Textiltermék összeállító
Gépi varró
Konfekció varrónő
Láncoló (kötöttáru-összeállító)
34 542 01 Bőrdíszműves
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A bőrdíszműves feladata a különböző bőrdíszműipari termékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása.
Kesztyűtermékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása.
A bőrdíszműipari termékek különféle javítási műveleteinek végrehajtása.
Bőr ajándéktárgy készítő
Bőr hátizsákkészítő
Bőrárujavító
Bőrtáskakészítő
Bőrtermékkészítő
Bőrtokkészítő
Táskajavító, -készítő (bőrből)
Bőrkesztyűszabász
Kesztyűszabász
Kesztyűvarró
Kézi kesztyűvarró
34 542 02 Cipőkészítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít.
Cipőfelsőrész varró
Cipőfelsőrész-készítő
Cipőjavító
Csizmadia
Papucskészítő
Színházi cipész
Varga
34 525 03 Járműfényező
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.
Autófényező
Dukkózó
Felületlakkozó
Fémfestő, fémmázoló
Fémsavazó
Fémszerkezet mázoló
Fényező
Fényező és mázoló, fém
Galvánfestő
Korrózióvédelmi festő
Lakkozó, fém
Nikkelező
Polírozó
Zománcozó
34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó feladata gépjárművek karosszériáinak felületkezelése, ipari rendszerű fényezése. Tevékenységét az ipari fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Közvetlenül részt vesz a felületkezelési folyamat alkalmazásán keresztül a minőségre vonatkozó szabványok betartásában és a technológiai folyamatok, a minőségbiztosítás, a munkabiztonság és a környezetvédelem folyamatos korszerűsítési tevékenységeiben.
Festékszóró, fényező
Autófényező
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
Dukkózó
Felületlakkozó
Fémszerkezet mázoló
Fényező
Fényező és mázoló, fém
Korrózióvédelmi festő
Lakkozó, fém
Polírozó
54 543 01 Faipari technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza.

Fa- és bútoripari technikus
Fafeldolgozó technikus
Bútoripari technikus
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.
Fényképész
Fotó és mozgófilm laboráns
54 815 01 Fodrász
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: gyakorló fodrász

A vendégek haját mossa, vágja, színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, póttincset, hajbetétet alkalmaz. Festi, színezi vagy leborotválja, vágja az arcszőrzetet formaváltoztatással.
Férfifodrász
Gyerekfodrász
Hajmosó
Női fodrász
54 815 02 Kozmetikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: gyakorló kozmetikus

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc-és testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
Sminkes
Kozmetikus
34 582 07 Tetőfedő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: ács

Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával.

Állványozó
Állványszerelő
Csőállványozó
Dúcolatkészítő
Építményzsaluzat-szerelő
Faállványozó
Fatetőszerkezet-gyártó
Fedélszerkezet-készítő
Födémzsaluzó
Magasépítési ács-állványozó
Zsaluzó
Zsaluzóács
Cseréptetőfedő
Hullámlemeztető-fedő
Palatetőfedő
Műanyaglemeztető-fedő
Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő
35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: festő, mázoló, tapétázó

A Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladata a műemlék jellegű épületek, építmények rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.
Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
35 582 05 Műemléki helyreállító
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: Kőműves

Műemléki épületek felújítási, konzerválási, átalakítási, karbantartási, bontási munkálatainak elvégzése.

Betonozó
Díszítő kőműves
Építményvakoló kőműves
Épületfalazó kőműves
Falazó kőműves
Karbantartó kőműves
Kéményépítő kőműves
Vakoló kőműves
Födémgerenda-, tálca és béléstest- elhelyező
Klinkertégla lerakó
35 543 01 Műbútorasztalos
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: asztalos, Bútorasztalos

A műbútorasztalos elkészíti vagy helyreállítja a műbútornak minősülő berendezések tárgyait. Javítást, felújítást igénylő tárgyon, meghatározza a technológiai sorrendet, kiválasztja a felhasználásra kerülő alap-, illetve segédanyagokat. A különböző alkatrészeket megfelelő szerkezetben összeállítja, továbbá felületkezeli, illetve ragasztja a bútor elemeit vagy egészét, kiküszöböli a hibákat vagy pótol, az eredeti állapotnak megfelelően.

Antikbútor restaurátor
Bútorgyártó
Bútorfelület-kezelő
Bútorfényező
Bútorfestő
Bútorgyártó
Bútorjavító
Bútorműves és intarziakészítő
Bútorpácoló
Bútorrestaurátor
Intarziakészítő, berakó
Műbútorasztalos és restaurátor
34 582 11 Útépítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között.
Útépítő és- fenntartó technikus
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az ügyfélszolgálati ügyintéző kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat. Megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozóan, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre. Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel.
RecepciósRecepciós
Ügyfélszolgálati recepciós
Ügyfél- (vevő)tájékoztató
Ügyfél-tájékoztató
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
Telefonos ügyfélszolgálati képviselő
Telefonos ügyintéző
Telefonközpontos
Lakossági kérdező, összeíró
Közvélemény-kutató (kérdező)
Telefonos kérdező
52 815 03 Férfi fodrász-borbély
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Férfi fodrász-borbély szakember a vendégek haját mossa, színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti, vagy hullámosítja, fésüli. Festi, színezi, borotválja, formára vágja az arcszőrzetet.
Hajmosást, hajszárítást végez; elvégzi a hajszín-változtatási eljárásokat (hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást); elvégzi a haj tartóshullámosítását, volumennövelését, kiegyenesítését, elvégzi az arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést; tanácsot ad hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban; a használt eszközöket fertőtleníti, előkészíti, műszaki állapotát ellenőrzi, használat után tisztítja és fertőtleníti.
Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető, vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges arcon, fejen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
Férfi fodrász
Borbély
Hajmosó
52 815 04 Szépségtanácsadó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A szépségtanácsadó a művészet-, divat-, és stílustörténeti ismereteit alkalmazva tanácsot ad az aktuális és személyiségjegyekhez, valamint alkalomhoz illő sminkkel, frizurával, körömlakkozással, öltözékkel kapcsolatban.
A szépségtanácsadó ismeri és kivitelezi a különböző műszempilla-technikákat, képes a vendég stílusának megfelelő smink elkészítésére. Különböző test-, és arcfestési technikákat tud alkalmazni.
Tanácsot ad a nem professzionális kozmetikumok használatával kapcsolatban.
A szépségtanácsadó a szépészeti szolgáltatóegységek üzemeltetése során recepciós, adminisztrációs és higiéniai feladatokat tud ellátni.
Kozmetikus
Sminkes
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A gép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- felmérni a munkaterületet
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és az előírásoknak megfelelően vezetni a munkagép-naplót
- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani
- elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését
- alapozás, közmű- és fenntartási-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat elvégezni
- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat.
- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő,
Emelőgépkezelő (kivéve targonca),
Energiaátalakító-berendezés kezelője.
Építésianyag-előkészítő gép kezelője,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő,
Targoncavezető,
Útépítő- és karbantartógép kezelő
52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános- és a faipari ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírások megértésére, és a gyakorlatban való felhasználására. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a munkavégzéshez szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért.
A bútoripari termékek gyártásához szükséges alap-és segédanyagokat, tulajdonságaik, felhasználási területük alapján kiválasztja. A korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok gyártáshoz választott alap- és segédanyagokat a technológiai folyamatba illeszti. Alternatív megoldásokat keres az optimális gyártásra. Felelősséget vállal a termék minőségért.
A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező rendelkezik a bútoripari termékek műszaki dokumentáció készítéshez szükséges gyártás- előkészítési-, szervezési ismeretekkel. Ismeri a korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok gyártástechnológiáját. Ismeri a műszaki dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek összefüggését, a gyártási feltételekkel való kapcsolatát. A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül kiválasztja, és a technológiai folyamatba illeszti az adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban használható gépeket, eszközöket, technológiai eljárásokat. Nyitott az új technológia megoldások keresésére és alkalmazására. Felelősséget vállal a gyártás-előkészítői tevékenységéért, annak gyakorlatban történő megvalósításáért. Gyártásszervezői tevékenységében a problémák megoldásában önállóan jár el, a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkáját irányítja.
A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező felhasználói szinten ismeri a bútoripari célszoftverek gyártás-előkészítést támogató alkalmazásait. Képes a bútoripari célszoftverek segítségével, az egyszerű korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok műszaki rajzát elkészíteni, látvány tervet-, műszaki dokumentációt készíteni, anyag rendelést kiírni, szabásjegyzéket-, művelettervet készíteni, a technológiai utasítást tervezni, és árkalkulációt készíteni. Döntési helyzetekben figyelembe veszi az optimális tervezés, a hatékony termelés lehetőségeit, és azok összefüggéseit. Elkötelezett a gyártás-előkészítő, szervező tevékenységében a minőségi munkavégzés iránt. Felelősséget vállal a gyártás- előkészítő-szervező tevékenységéért, a munkavégzéshez szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért.
Ismeri a faipari CNC-gépek felépítését, működését, annak beállítását az adott bútoripari alkatrész elkészítéséhez. Felismeri a CNC-gépek beállításánál megjelenő problémahelyzeteket, adekvát megoldási javaslatokat fogalmaz meg. Igényli a folyamatos önképzést, munkájában alkalmazza a legújabb megoldásokat, módszereket. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt. Tevékenységét, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkáját rendszeresen ellenőrzi.
Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi szakkifejezéseket önállóan szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a bútoripari szakkifejezések gyarapítását, a folyamatos önképzés útján megszerzett idegen nyelvi szókincset munkája során alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen nyelvi szakkifejezések szakszerű használatáért.
Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését. Képes a vállalkozások létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló megszerzésére, feldolgozására és használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a vállalkozások működésének alapvető szabályait, jogi következményeit. Felelősséget vállal a saját tevékenységéért, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkájáért.
Fa- és könnyűipari technikus
Bútoripari technikus
51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A digitális kép- és szövegszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit integrálja. Kiadványokat grafikai terv, tipográfiai leírás alapján kivitelez, nyomtatásra előkészít.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépes perifériákat, adatállományokat és a kiadványszerkesztésben használt szoftvereket kezelni
– szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
– vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
– a kiadvány szöveges, képi és grafikai anyagait tördelni a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
– nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával
– a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
– az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
– a kész anyagot és tartozékait archiválni
Könyv- és lapkiadó szerkesztője
Digitális kép- és szövegszerkesztő
Nyomdai előkészítő
Nyomdai szövegszerkesztő
Kiadványszerkesztő technikus
52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A könnyűipari gyártáselőkészítő ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános, és a könnyűipari ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat és azok összefüggéseit.
A szakképesítéssel rendelkező képes a biztonságos munkavégzéshez szükséges jogszabályok, előírások gyakorlatban való felhasználására.
A könnyűipari termékek gyártásához kiválasztja a szükséges alap- és kellékanyagokat tulajdonságaik alapján.
A könnyűipari gyártáselőkészítő rendelkezik a könnyűipari termékek műszaki dokumentáció készítéséhez szükséges gyártáselőkészítési, szervezési ismeretekkel.
Ismeri a könnyűipari termékkészítés gyártástechnológiáját, értelmezi a műszaki dokumentációk tartalmát, a gyártási feltételekkel való kapcsolatát.
Kiválasztja a gyártástechnológához szükséges gépeket, eszközöket és meghatározza a leghatékonyabb technológiai eljárást.
Gyártásszervezői munkakörben önállóan jár el és a munkaterületén dolgozó csoport munkáját irányítja.
A könnyűipari gyártáselőkészítő felhasználói szinten ismeri a könnyűipari célszoftvereket.
Döntési helyzetekben figyelembe veszi az optimális tervezés, a hatékony termelés lehetőségeit és azok összefüggéseit.
Ismeri a könnyűipari gépek, berendezések felépítését, működtetését, azok beállítását az adott könnyűipari alkatrész vagy termék elkészítéséhez.
Ismeri a könnyűipari idegen nyelvű szakkifejezéseket, munkája során alkalmazza azokat.
A könnyűipari gyártáselőkészítő rendelkezik a vállalkozások létrehozásának és működtetésének jogszabályi környezetével.
Fa- és könnyűipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
32 140 01 Óvodai dajka
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az óvodapedagógussal való együttműködésre
- a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
- az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
- a gyermek tevékenységének aktív segítésére
- munkavédelmi előírások betartására
- a beteg gyermek ápolására
Óvodai dajka
52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
- köznyelvi és szakmai szöveget írni
- információk gyűjtésére
- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
- elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
- adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
- klienseit motiválni
- felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
- a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
- a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
- módszeres, pontos munkavégzésre
- info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
- gyakorlatias feladatértelmezésre
- az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
- az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
- háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására
Szociális gondozó és ápoló
Fogyatékossággal élők gondozója
54 346 03 Irodai titkár (volt irodai asszisztens)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatok
- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven
Iskolatitkár
Óvodatitkár
Szerkesztőségi titkár
Színházi titkár
Adminisztrációs ügyintéző
Alapítványi ügyintéző
Bírósági adminisztrátor
Bírósági írnok
Dokumentációs ügyintéző
Hirdetési adminisztrátor
Műhelyírnok
Sajtófigyelő adminisztrátor
Szállodai adminisztrátor
Tanfolyami adminisztrátor
Tanszéki adminisztrátor
Tanulmányi adminisztrátor
Ügyészségi adminisztrátor
Gépíróasszisztens
Számítógépes szövegszerkesztő
Adatrögzítő
Adatrögzítő adminisztrátor
Pénzintézeti adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő
Munkaügyi nyilvántartó
Munkaügyi ügyintéző
Személyi adat nyilvántartó
Személyi nyilvántartó
Személyzeti adminisztrátor
Tagnyilvántartó
Tanuló nyilvántartó
Iktatásirányító
Irodai ügyvitel-irányító
Irodakoordinátor
Személyi titkár
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni
- gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni
- ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban
- szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is
- a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
- figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben
- differenciált bánásmód alkalmazására
- a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére
- a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
- foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére
- ügyeleti feladatok ellátására
Oktatási asszisztens
Családsegítő
54 542 02 Ruhaipari technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan vagy mérnöki irányítással textil- és ruhaipari termékek gyártásában gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatok ellátása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- megállapítani a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
- gyártmánytervezési feladatokat végezni
- gyártás-előkészítési feladatokat végrehajtani
- szabászati feladatokat végezni
- próbagyártást végezni
- elektronikus adatfeldolgozást végezni
- gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni
- végterméket minősíteni
- gépeket, berendezéseket kiválasztani, beállítani
- gyártási hibákat korrigálni
- terméktervezéshez, minőségellenőrzéshez speciális szoftvereket, mérőeszközöket használni
- CAD/CAM technológiát alkalmazni
- reklamációkat, fogyasztóvédelmi panaszokat kezelni
- betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Fa- és könnyűipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Cipőkészítő
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Férfi szabó
Női szabó
Textilipari technikus
Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.)
szent-gyorgyi@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
52 723 01 Gyakorló ápoló (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.
A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
Általános ápoló
Gyakorló ápoló
Ápoló
52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
52 723 03 Gyakorló mentőápoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.
Gyakorló mentőápoló Mentőápoló
54 761 02 Kisgyermekgondozó, - nevelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
kisgyermeknevelő- bölcsődében

bölcsődei szaktanácsadó
kisgyermeknevelő- családi napköziben
családi napközi koordinátor
házi gyermekfelügyelő
kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona
gyermekek átmeneti otthona
gyermekotthoni kisgyermeknevelő
0-3 éves korosztály ellátására
54 720 01 Egészségügyi asszisztens
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi team tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.
Általános asszisztens
Egyéb asszisztens
54 213 04 Nyomdaipari gépmester (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
Nyomó
Nyomdai gépmester
Rotációsgép-kezelő, nyomdai
Nyomdaipari munkás
54 211 04 Grafikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyvés lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez
Alkalmazott grafikus
Számítógépes grafikus
Web grafikus
Webdesigner
Weboldal-grafikus
Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
Számítógépes nyomdai képszerkesztő
Számítógépes nyomdai tördelő
Hirdetési grafikus, nyomdai
Számítógépes tördelő
Médiaszerkesztő
Nyomdai előkészítő
Nyomdai képszerkesztő
Nyomdai szövegés képszerkesztő
Alkalmazott tipográfus
Alkalmazott illusztrátor
Honlap tervező
Weblaptervező
Webtervező
Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés
54 211 02 Divat- és stílustervező
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember
Ruhatervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket.
Stylist
Divattervező
54 213 02 Kiadványszerkesztő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.
Kiadványszerkesztő
Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
55 723 01 Ápoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: gyakorló ápoló

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.
Ápoló
55 723 11 Mentőápoló
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: gyakorló mentőápoló

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.
Mentőápoló
Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
(5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.)
kozge@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Pénzügyi projektmenedzser
Bérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
Főkönyvi könyvelő
Főkönyvi munkatárs
Számviteli előadó
Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
Irodai adminisztrátor
Iratkezelő
Készlet- és anyagnyilvántartó
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.
Belföldi társasutazási ügyintéző
Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
Idegenforgalmi ügyintéző
Turisztikai referens
Turisztikai szervező
Utas szervező
Utazási előadó
Utazási irodai utasszervező
Utazási irodai ügyintéző
Utazási referens
Utazási ügyintéző
Utaztatási előadó
Üdülésszervező
Üdültetési előadó
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Bérellenőr
Bérelőkészítő
Bérelszámolási ellenőr
Bérszámfejtő
Bérszámfejtő és kalkulátor
Bérügyi adminisztrátor
Bérügyi asszisztens
Bérügyi előadó
Bérügyi ügyintéző
Bérügyintéző
Társadalombiztosítási ügyintéző
Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
Irodai adminisztrátor
Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
Iratkezelő
Tárgyi eszköz-nyilvántartó
Vagyonnyilvántartó
Anyaggazdálkodási nyilvántartó
Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
(5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.)
trefort@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
34 521 03 Gépi forgácsoló (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
Forgácsoló
Esztergályos
Fúrós
Gyalus, vésős
Marós
NC, CNC gépkezelő
Szikraforgácsoló
CNC gépkezelő
34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
Bányalakatos
Darulakatos
Díszlet-lakatos
Gépbeállító lakatos
Géplakatos
Gépszerelő és –karbantartó lakatos
Karosszéria lakatos
Lemezlakatos
Öntödei géplakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos
Épület- (és építményszerkezet) –szerelő (magasépítés)
Épületszerkezet-szerelő
Szerkezeti szerelő
34 521 04 Ipari gépész
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése
Bányalakatos
Darulakatos
Díszlet-lakatos
Épület-szerkezet lakatos
Gépbeállító lakatos
Géplakatos
Gépszerelő és -karbantartó lakatos
Lemezlakatos
Öntödei géplakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos
34 521 10 Szerszámkészítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja
Cipőipariszerszám-készítő
Fémipari eszközgyártó
Gyémántszerszám- készítő
Idomszerész
Mezőgazdasági szerszámkészítő
Optikai szerszámkészítő
Szabászkés-készítő
Szerszámmegmunkáló
Vésnökszerszám-készítő
Zárszerszám-készítő
34 521 06 Hegesztő (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
Autogénhegesztő
Autogénvágó
Elektromosív-hegesztő
Elektromosív-vágó
Fedőporos hegesztő
Forrasztó
Keményforrasztó
Lágyforrasztó
Lánghegesztő
NC-vezérlésű lángvágógép kezelője
Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője
Plazmahegesztő, plazmavágó
Ponthegesztő
Védőgázas hegesztő
34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban
Csőszerelő
Csővezeték-szerelő
Vezeték- és csőhálózat-szerelő
Karbantartó, csőszerelő
Légcsatorna-szerelő
Légtechnikai hálózat szerelő
Légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.
Csőfűtőtest szerelő
Csőszerelő
Csővezeték-építő
Csővezeték-kitűző
Csővezeték-szerelő
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő
Fűtésszerelő
Gáz- és olajvezeték karbantartó
Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
Gázvezeték építő
Gázvezeték- és -készülék-szerelő
Gázvezeték szerelő
Gázszerelő
Hálózati gázszerelő
Karbantartó, csőszerelő
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
Nyomócsővezeték-építő
Víz- és gázvezeték szerelő
Víz-gáz és központi fűtésszerelő
Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban. Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.
Csatornázó
Csőszerelő
Csővezeték-építő
Csővezeték-szerelő
Duguláselhárító
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
Karbantartó, csőszerelő
Nyomócsővezetéképítő
Szennyvízhálózat kiépítő
Vezeték- és csőhálózat-szerelő
Víz- és csatornaépítő
Víz- és szennyvízcsőfektető
Víz-gáz és központi fűtésszerelő
Vízközmű építő
Vízóra beszerelő
Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
34 521 02 Finommechanikai műszerész
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Mérő- és precíziós berendezéseket, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készíti, szereli és javítja. A készülékek, műszerek végszerelését mechanikai beállítással, összeállítási rajzok alapján végzi.
Barométer-készítő
Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész
Geodéziai műszerész
Hajózásiműszer-készítő
Laboratóriumi műszerész
Mérő- és precíziósműszer-készítő
Meteorológiai műszerész
Műszerkalibráló
Optikai műszerész
Órás
34 582 02 Bádogos (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el.
Csatornahelyreállító bádogos
Díszműbádogos
Homlokzati bádogos
Karbantartó bádogos
Lemezmunkás, építőipar
Szellőzőbádogos
Tetőbádogos
Tetőfedő bádogos
34 525 06 Karosszérialakatos
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával.
Lakatos
Díszlet-lakatos
Épület-szerkezet lakatos
Karosszéria lakatos
Lemezlakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos
34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően
Hardware karbantartó
IT eszközkarbantartó
Számítástechnikai műszerész
Számítógépszerelő
Személyi számítógép szerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere.
Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat
(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni.
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.
Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Automatikai műszerész
Ügyvitel-technikai műszerész
Híradástechnikai műszerész
Antennaszerelő
34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az elektromos gép- és készülékszerelő az épület – és ipari villamos berendezések villamos gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Átlátja az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamos gép- és berendezések szerelése során egyen– és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépeket üzemeltet. Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít
Villamossági szerelő
Elektromos gép- és készülékszerelő
34 522 01 Elektromechanikai műszerész
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását végzi
Elektromos gép- és készülékszerelő
Elektrolakatos
Elektromechanikai műszerész
Háztartás-elektronikai műszerész
34 523 01 Mechatronikus-karbantartó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában vesz részt
Automatikai műszerész
Elektrolakatos
Elektromechanikai műszerész
Mechatronikai műszerész
Mechatronikai szerelő
34 522 04 Villanyszerelő (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít
Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő
54 523 01 Automatikai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
Gyengeáramú villamosipari technikus
Jelzőberendezés-technikus
Ipari elektronikai technikus
PLC programozó
Automatikai műszerész
Biztosítóberendezés műszerész
Elektroműszerész
Elektronikai műszerész
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival
Energiaelosztási technikus
Erősáramú elektronikai technikus
Erősáramú villamosipari technikus
Villamosenergia-ipari szaktechnikus
Villamosenergia-technikus
Villamossági technikus (magasfeszültség)
Világítási technikus
Villamosgép- és készülék-gyártó technikus
Villamosgép és -berendezési technikus
54 582 01 Épületgépész technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítése, telepítése, beüzemelése
Építész-, épületgépész technológus
Gépipari mérnökasszisztens
Hőerő-gépészeti technikus
Hűtő és klíma technikus
Szellőzéstechnikus
Szellőztetési technikus
Felelős műszaki vezető, építőipar
Létesítményi energetikus;
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Gépipari automatizálási technikus
Fejlesztő technikus, gépipar
Gépipari mérnökasszisztens
Gépkenési technikus
Gépszerelő technikus
Gépszerkesztő technikus
Szerszám- és készülékszerkesztő technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.
Gépipari automatizálási technikus
Gépszerelő technikus
54 525 01 Autóelektronikai műszerész
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el
Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Autóvillamossági szerelő
Gépjárműriasztó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző
Autótechnikus
54 525 02 Autószerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.
Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző
Autótechnikus
54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Vasúti villamos jármű szerelője a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.
A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez
Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész
Kötöttpályásjármű-villamossági szerelő
Vasúti villamos jármű szerelője
54 481 04 Informatikai rendszergazda
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.
Számítógép telepítő
Számítógép-szerelő
Számítógép kezelő/operátor
Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
Alkalmazás adminisztrátor
Szoftvertelepítő
Informatikai rendszergazda
Hálózatüzemeltető
Webmester
Adatbázis adminisztrátor
54 481 01 CAD-CAM informatikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit
Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket
Műszaki ismereteket alkalmaz
CNC vezérlésű szerszámgépet kezel
CAD feladatokat végez
CAM feladatokat végez
Üzembe helyezést, bővítést végez
Kivitelező rajzoló
Műszaki rajzoló
Számítógépes műszaki rajzoló
Számítógépes tervrajzoló
Szerkesztőrajzoló
Számítógéphálózat-üzemeltető
Adatbázis asszisztens
PC-támogató
Rendszeradminisztrátor
Számítógép programozó asszisztens
Számítógép ügyeletes
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes műszaki technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó
54 213 05 Szoftverfejlesztő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.
Alkalmazásfejlesztő informatikus
Alkalmazási rendszergondozó
Alkalmazás-programozó
Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
Informatikai alkalmazásfejlesztő
Programfejlesztő
Számítógépes programozó
Adatbázis fejlesztő
Számítógép telepítő
Számítógép kezelő/operátor
Szoftvertelepítő
Rendszertesztelő
Szoftvertesztelő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása
Logisztikai ügyintéző
Anyag logisztikus
55 582 01 Létesítményi energetikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: épületgépész technikus

Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek energetikai szemléletű üzemeltetése
Hőközpont berendezés kezelője
Hőközpont és -hálózatkezelő
Hőközpontgépész
Hőközpontkezelő
Hőtechnikai berendezéskezelő
Hűtéstechnikai berendezéskezelő
Hűtőközpont és -hálózat kezelő
Távfűtési hőközpontkezelő (központi irányítótermi)
Távhőellátó berendezés kezelője
Fűtőközpont-kezelő
Gőzhálózatkezelő
Energiaelosztási technikus
Villamosenergia-technikus
Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
Energiagazdálkodó
55 525 01 Autótechnikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: autószerelő vagy autóelektronikai műszerész

Az autótechnikus a közúti járművek – gépjárművek és pótkocsik – rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.
Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Autóvillamossági szerelő
Gépjárműriasztó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző
35 521 01 CNC gépkezelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: gépi forgácsoló; gépgyártástechnikai technikus

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
Forgácsoló
Esztergályos
Fúrós
Marós
NC, CNC gépkezelő
Szikraforgácsoló
35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezéseket, rendszereket létesít, szerel, beüzemel, javít, és tart karban.
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő
Ipariklíma-szerelő
Légkondicionáló berendezés-szerelő
Légkondicionálóberendezés-szerelő
Szellőző berendezés szerelő
Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő
Légcsatorna-szerelő
Légtechnikai hálózat szerelő
Légtechnikai rendszerszerelő
35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő;épületgépész technikus

A gáz- és hőtermelő berendezés szerelő alkalmas a gáz, és olajfogyasztó berendezések, valamint az ún. megújuló energiás hőtermelő berendezések komplex beszerelésére, beüzemelésére, egy rendszeren belül történő üzemeltetésére.
Gáz- és olajvezeték karbantartó
Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
Gázvezeték építő
Gázvezeték- és -készülék-szerelő
Gázvezeték szerelő
Gázszerelő
35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Vízgépészeti- és csatorna berendezések, szivattyúk, víz- és szennyvízkezelő berendezések, közmű és technológiai készülékek, szerelvények beszerelését, beüzemelését és karbantartását végzi.

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
Távfűtő-karbantartó
Víz- és csatornaépítő
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
(5600 Békéscsaba, Deák utca 6.)
vasarhelyi@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
54 582 03 Magasépítő technikus (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi.
Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus
Építőanyag-ipari technikus
54 582 04 Mélyépítő technikus (Hiányszakma)
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi.
Építési műszaki ügyintéző
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus
Építőanyag-ipari technikus
54 582 05 Útépítő és-fenntartó technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között.
Útépítő és- fenntartó technikus
54 582 06 Vasútépítő és-fenntartó technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A vasútépítő és fenntartó technikus közvetlen összekötő szerepet tölt be az építésvezető, és a művezető, valamint a szakmunkások között
Vasútépítő és- fenntartó technikus
54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása
Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi
Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában
Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki
Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi
Biztonsági berendezéseket működtet
Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít
Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.
Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz.
Megújuló-energia fajták hasznosítását biztosító gépeket, berendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet
Gázipari tüzelőberendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet.
Gázipari mérőberendezések kezel, gáztechnológiai méréseket végez
Mélyfúró technikus
Gázipari technikus
Fluidumkitermelő technikus
Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
54 853 01 Vízügyi technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A vízügyi technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.
Vízügyi technikus
54 850 01 Környezetvédelmi technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
Környezetvédelmi technikus
Környezet- és vízgazdálkodási technikus
54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi. Az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. A földmérési térképi tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi. Az ipari tevékenységhez (közlekedési, építőipari, agro, környezetvédelmi, honvédelmi), valamint a közművezetékek helyének meghatározásához kapcsolódó geodéziai, terepi felmérési, majd az ezt követő irodai feldolgozási részfeladatokat önállóan végrehajtja. A földhivatali hálózatban a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy informatikai rendszerének használatával kezeli, módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást. A nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat, az adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást önálló ellátja.
A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában alkalmazottként munkát vállal vagy az azokban önállóan vállalkozik.
A geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat. Együttműködik a munkatársaival.

Digitális-térkép kezelő
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Földmérő (technikus)
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
Létesítménygeodéta szaktechnikus
Számítógépes térképész (technikus)
Távérzékelési szaktechnikus
Térinformatikai asszisztens (technikus)
Térinformatikai ügyintéző
Térképész technikus
Térképvizsgáló (technikus)
Topográfus
Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.)
zwack@bszc.hu
Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése
34 811 01 Cukrász
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi,
felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.
Fagylaltkészítő
Karamell cukrász
Lágyfagylaltos
Marcipánfigura készítő
Süteménykészítő
Tortakészítő
Fagylaltkészítő
Karamell cukrász
Lágyfagylaltos
Marcipánfigura készítő
Süteménykészítő
Tortakészítő
Vendéglátó-üzletvezető
34 811 03 Pincér
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben
értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását
és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és
szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.
Étkezőkocsi felszolgáló
Éttermi felszolgáló
Főpincér
Hajópincér
Italpincér
Vendéglátó-üzletvezető
34 811 04 Szakács
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a
vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő
minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátóipari
egységekben, háztartásokban.
Diétás szakács
Étkezdei szakács
Grill szakács
Gyermekélelmezési szakács
Hajószakács
Hidegkonyhai szakács
Közétkeztetési szakács
Melegkonyhai szakács
Pizzakészítő szakács
Segédszakács

Vendéglátó-üzletvezető
34 811 05 Vendéglátó eladó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre. Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.
Mixer
Italmérő
Csapos
Gyorséttermi eladó
Hidegbüfé-eladó
Gyorsétel készítő és eladó

Vendéglátó-üzletvezető
34 341 01 Eladó
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök Ráépülés

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével,
értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és
lebonyolításában
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
Gyógynövény eladó
Zöldség-, gyümölcs eladó
ABC-eladó
Áruházi eladó
Eladó, fűszerüzlet
Eladó, szupermarket
Élelmiszer eladó
Élelmiszerbolti eladó
Műszakicikk eladó
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
Vas-, műszaki-eladó
Alkatrész-értékesítő, eladó
Bútor- és lakástextil-eladó
Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
Könyvesbolti eladó
Kultúrcikk eladó
Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó
Ruha-, textil eladó
Ruházati bolti eladó
Porcelán- és edényáru-eladó

54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Vendéglátásszervező-vendéglős a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.
Bárvezető
Cukrászdavezető
Csárda üzletvezetője
Étterem üzletvezetője
Éttermi és rendezvényigazgató
Éttermi igazgató
Éttermi üzletvezető
Hidegkonyha-vezető
Kertvendéglő üzletvezetője
Munkahelyi étkezde, étterem vezetője
Népkonyha vezetője
Szállodai cukrászda üzletvezetője
Szállodai salátabár üzletvezetője
Vendéglő üzletvezetője
Vendéglős
Borozó üzletvezetője (1-2 személyes)
Büfé-, bisztróvezető
Cukrászda-, fagylaltozó vezető (1-2 személyes)
Eszpresszó-, kávézóvezető
Étkezdés
Italboltvezető (1-2 személyes)
Kávéház üzletvezetője (1-2 személyes)
Kifőzdés
Kocsmáros
Söntés-, italboltvezető (1-2 személyes)
Söröző üzletvezetője (1-2 személyes)
Teázó üzletvezetője (1-2 személyes)
Pincér
Étkezőkocsi felszolgáló
Éttermi felszolgáló
Főpincér
Hajópincér
Italpincér
Pultos
Csapos
Italmérő
Mixer
Szakács
Étkezdei szakács
Grill szakács
Hajószakács
Közétkeztetési szakács
Melegkonyhai szakács
Pizzakészítő szakács
Segédszakács
Gyorséttermi eladó Gyorsétel készítő és eladó
Hidegbüfé-eladó
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség:

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető
tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői
szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban).
Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát;
reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a
gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a
folyamatos munkamenet biztosításáról.
Belföldi társasutazási ügyintéző
Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
Idegenforgalmi ügyintéző
Turisztikai referens
Turisztikai szervező
Utas szervező
Utazási előadó
Utazási irodai utasszervező
Utazási irodai ügyintéző
Utazási referens
Utazási ügyintéző
Utaztatási előadó
Üdülésszervező
Üdültetési előadó
Belföldi társasutazási ügyintéző
Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
Idegenforgalmi ügyintéző
Turisztikai referens
Turisztikai szervező
Utas szervező
Utazási előadó
Utazási irodai utasszervező
Utazási irodai ügyintéző
Utazási referens
Utazási ügyintéző
Utaztatási előadó
Üdülésszervező
Üdültetési előadó
54 812 01 Idegenvezető
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség:

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi túrákon (országjárás, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti értékeivel, nevezetességeivel magyar illetve idegen nyelven. Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról valamint magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.
Autóbuszos idegenvezető
Barlangi idegenvezető
Helyi idegenvezető
Múzeumi idegenvezető
Telepített idegenvezető
Túravezető (idegenvezető)
Városnéző idegenvezető
54 341 01 Kereskedő
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Ajándékkereskedő ,Állatkereskedő
Autókereskedő
Bébi és gyermekruha kereskedő
Bútor- és lakástextil-kereskedő
Cipőkereskedő
Divatáru kereskedő
Dohány-bazárkereskedő
Édesség kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Fodrászcikk kereskedő, Galériatulajdonos, kereskedő
Gumiabroncs kereskedő
Halkereskedő
Használtautó kereskedő
Használtcikk-kereskedő
Használtruha-kereskedő
Háztartásifelszerelés-kereskedő
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő
Hírlapárus, trafikos
Hús és élelmiszerkereskedő
Járműalkatrész kereskedő
Játékkereskedő
Könyvkereskedő
Kötöttáru kereskedő
Kultúrcikk-kereskedő
Méteráru konfekciókereskedő
Műanyagáru kereskedő
Műkereskedő
Műszaki bizományi kereskedő
Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő
Papír- és írószer kereskedő
Rádiótelefon kereskedő
Régiségkereskedő
Sportszer- és játékkereskedő
Szerencsejáték kereskedő
Színesfém-kereskedő
Takarmány- és tápkereskedő
Tüzelő- és építőanyag-kereskedő
Vas- és műszaki kereskedő
Vegyes iparcikk kereskedő
Villamossági cikk kereskedő
Virágkereskedő
54 211 01 Dekoratőr
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A kereskedelmi, szolgáltatói megrendelői igényeknek megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői
és/vagy elektronikus nyomtatott, síkban és/vagy plasztikusan megjelenített kereskedelmi, PR, és alkalmazott
művészeti, esztétikai feladatokat végez.
Boltberendező
Dekorációkészítő
Dekorációs festő
Dekorfeliratkészítő
Kirakati díszítőfestő
Kirakatrendező
Kirakattervező
Üzletberendező
Rendezvény berendező, dekoratőr
Kereskedelmi kiállítás berendező
Művészeti kiállítás berendező
Elektronikus reklámhordozó tervező
Reklámhordozó tervező és kivitelező
54 541 02 Élelmiszeripari technikus
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer
alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási
munkáiban vesz részt.
Élelmiszeripari technikus
35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: cukrász; pincért; szakács;vendéglátó eladó)

A vendéglátó üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.
Bárvezető , Cukrászdavezető
Cukrászüzem vezető
Csárda üzletvezetője
Étterem üzletvezetője
Konyha-vezető (Séf)
Munkahelyi étkezde, étterem vezetője
Népkonyha vezetője
35 811 03 Diétás szakács
Szakképesítés rövid leírása Szakképesítéssel betölthető munkakörök

Iskolai előképzettség: szakmai előképzettség szükséges: szakács

A diétás szakács a közétkeztetés területén, ide értve a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi a nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást végző, illetve gyermekjóléti alap és szakellátást biztosító intézményeket, a turizmus és a vendéglátás (gyógyszállók, wellness és fitnesz szolgáltatások),valamint a speciális igényű táplálás területén (pl. sporttáplálkozás) a dietetikus által összeállított étrendet készíti el.
Diétás szakács
Étkezdei szakács
Grill szakács
Gyermekélelmezési szakács
Hajószakács
Hidegkonyhai szakács
Közétkeztetési szakács
Kukta
Melegkonyhai szakács
Pizzakészítő szakács
Segédszakács
Szakács, diétás szakács
Éttermi műszakvezető
Főszakács
Helyettes séf
Konyhafőnök
Konyhavezető
GINOP 5.2.4-16
Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP 5.2.4-16